Napolen Marian Pankowski  z zona Krystyna z domu Walczak (2)
Napolen Marian Pankowski z zona Krystyna z domu Walczak (2)