Krystyna i Janusz Pankowscy z c.Danuta-1
Krystyna i Janusz Pankowscy z c.Danuta-1