Jozef Pankowski oraz Jadwiga Wisniowiecka z d.Pankowska -marzec 1915
Jozef Pankowski oraz Jadwiga Wisniowiecka z d.Pankowska -marzec 1915