Janusz,Jozef i Maria Pankowscy 1931
Janusz,Jozef i Maria Pankowscy 1931