Wlodzimierz Erazm Roman Pankowski s.Franciszka -Szczupliny2
Wlodzimierz Erazm Roman Pankowski s.Franciszka -Szczupliny2