Bazyli Wit Modest Pankowski syn Polikarpa Franciszka -zaraz po wojnie
Bazyli Wit Modest Pankowski syn Polikarpa Franciszka -zaraz po wojnie