Stanis艂aw Jerzy Pankowski s.Aleksego 5
Stanis艂aw Jerzy Pankowski s.Aleksego 5