Aleksy Pankowski syn Polikarpa -Wojsko Pruskie
Aleksy Pankowski syn Polikarpa -Wojsko Pruskie