Dzień zadumy
Dzień zadumy

Skorzystałem z wiersza Doroty Mazurkiewicz